XXXVI Sesja Rady Gminy Miedźno

W dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Miedźno z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-2037.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Miedźnie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miedźno.

 10. Informacja Wójta z działalności pomiędzy sesjami.

 11. Interpelacje i wolne wnioski.

 12. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Miedźno

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

Do góry