Zapraszamy na spotkania w sprawie SUiKZP

Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania z gronem ekspertów w sprawie opracowanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźno.

Odbędą się one 14 kwietnia, a z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną przyjmą formułę online. Pierwsze z nich rozpocznie się o godzinie 16, a kolejne o godzinie 18.30.

Link do przygotowanej transmisji zostanie udostępniony 13 kwietnia na stronie internetowej miedzno.pl oraz profilu facebook'owym – fb.com/MiedznoPL.

Tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w dyskusji, prosimy o kontakt z urzędem do 12 kwietnia, pod numerem telefonu 34 317 80 10.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźno jest opracowaniem, które wyznaczać będzie formy zagospodarowania przestrzennego całej gminy w obszarach takich jak: środowisko przyrodnicze, komunikacja, zabudowa mieszkaniowa czy usługi. Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się na temat przyszłego zagospodarowania swojej najbliższej okolicy, jak i terenu całej gminy. Uzyskane wyniki pomogą urbanistom i pracownikom urzędu w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań planistycznych.

Zapraszamy do udziału – każdy głos jest dla nas ważny!

Do góry