Zapraszamy na spotkanie w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno”

Wójt Gminy Miedźno zaprasza mieszkańców na spotkanie otwarte z dyskusją publiczną na temat „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

Informujemy, że spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, pokój nr 3, w godz. od 14:30 do 16:30.

Aby wziąć bezpośredni udział w spotkaniu, należy wcześniej zgłosić taką chęć, przesyłając zgłoszenie na maila → ug@miedzno.pl.

Spotkanie będzie transmitowane także online. Informacje w sprawie technicznej możliwości połączenia zostaną przekazane w publikatorach gminnych, poprzez strony www.miedzno.pl, www.facebook.com/MiedznoPL oraz www.bip.miedzno.akcesnet.net.

Szanowni Państwo, przypominamy, iż od 22 listopada 2021 roku do 14 grudnia 2021 roku trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno, ulica Ułańska 25, 42-120 Miedźno, w godzinach pracy urzędu, a także na stronie www.miedzno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej →
https://tiny.pl/9cjkp.

Wszyscy zainteresowani mogą w tym czasie zapoznać się projektem SUiKZP, jak również zgłosić do niego swoje uwagi. Szczegółowe zasady określa Obwieszczenie nr 7/2021 Wójta Gminy Miedźno z dnia 12 listopada 2021 roku → https://tiny.pl/9cj6k.

Do góry