Zaświadczenia do programu „Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie informuje, że wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiej części Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" 2.0.

Według obowiązujących od połowy maja tego roku nowych zasad programu „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Aby móc uzyskać podwyższone dofinansowanie, do wniosku o dotację konieczne będzie załączenie wydawanego przez gminę zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenia wydawane są w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Żądanie takiego zaświadczenia osoby zainteresowane mogą złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP.

W związku jednak ze zwiększoną ilością odnotowanych przypadków zachorowań na COVID-19 i zawieszeniem do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów, w przypadku osobistego złożenia żądania wydania zaświadczenia, wszelką korespondencję prosimy składać wrzucając pisma do specjalnej skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do budynku GOPS.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 34 311 40 00 oraz e-mail: gops@miedzno.pl.

W załączonych plikach poniżej (do pobrania) znajdują się: druk żądania wydania zaświadczenia oraz klauzula informacyjna RODO.

Do góry