Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą otrzymał oczyszczacze powietrza

Przedszkole z zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą otrzymało dwa oczyszczacze powietrza. To w ramach drugiej edycji kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”, którą zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” to działanie władz samorządu województwa, które ma u najmłodszych mieszkańców śląskiego kształtować właściwe postawy proekologiczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie niskiej emisji. Ma zadanie uświadamiać problem smogu i złej jakości powietrza, jego niekorzystnych konsekwencji wpływu na zdrowie i konieczność przeciwdziałania emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Ideą, która przyświecała pomysłodawcom przedsięwzięcia, jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna. I to nie tylko najmłodszych, ale również ich rodziców i opiekunów. Wiedza na temat smogu, jego wpływu na zdrowie i ludzkie życie, ma pomóc zadbać o jakość powietrza w regionie.

Kampania obejmuje także przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w grupach przedszkolnych i zorganizowanie akcji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci. Placówkom zakwalifikowanym do udziału, oprócz oczyszczaczy powietrza, przekazane zostaną materiały w postaci zestawów ćwiczeń i książeczek. Rodzice otrzymają także ulotki na temat wpływu smogu na zdrowie. W przedszkolach pojawią się ponadto plakaty oraz tablice informujące o stanie jakości powietrza.

Budżet drugiej edycji działania to przeszło 1,5 mln zł. Lista rankingowa powstała na podstawie przeprowadzonego naboru, obejmującego etap składania deklaracji udziału w kampanii przez placówki oraz wnioskowania o przyznanie pomocy rzeczowej przez gminy. Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane do 449 placówek przedszkolnych z terenu 101 gmin województwa śląskiego. Łącznie będzie to 879 sztuk oczyszczaczy powietrza.

fot. ZSP w Ostrowach nad Okszą

Do góry