Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Miedźno zawiadamia, że zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. poz. 789) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. poz. 2215).

W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2018 (t.j. za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi

86.00 zł *ilość ha użytków rolnych (86 litrów ON/ha)

Wszyscy zainteresowani odzyskaniem akcyzy z ON powinni w podanym terminie złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Miedźno, biuro podawcze, pok. Nr 1 w godz. pracy Urzędu.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Miedźno. Można je również pobrać bezpośrednio ze strony WNIOSEK 

Do góry