Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Miedźno zawiadamia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z 2006 r. z późn. zm.)

W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2017 (t.j. za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi

86.00 zł *ilość ha użytków rolnych (86 litrów ON/ha)

Wszyscy zainteresowani odzyskaniem akcyzy z ON powinni w podanym terminie złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Miedźno, biuro podawcze, pok. Nr 1 w godz. pracy Urzędu.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.miedzno.pl

Do góry