Archiwum aktualności

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Nabór kandydatów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r....

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spotkanie online z „Modernizacji gospodarstw rolnych obszar E nawadnianie gospodarstw”

Śląski Oddział Regionalny ARiMR serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze E nawadnianie gospodarstw w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się 18 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w formie online...

  Czytaj więcej Spotkanie online z „Modernizacji gospodarstw rolnych obszar E nawadnianie gospodarstw”

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Urząd Gminy Miedźno i GOPS Nieczynne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2020 Wójta Gminy Miedźno, w najbliższy piątek, 12 czerwca 2020 roku Urząd Gminy Miedźno oraz Gminny Ośrodek Pomocy...

  Czytaj więcej Urząd Gminy Miedźno i GOPS Nieczynne

Strona 3 z 180.