Czy jesteś za przyłączeniem do sołectwa Dębiniec ulic: Sosnowej i Łąkowej?

ankieta

Czy jesteś za przyłączeniem wskazanych ulic do sołectwa Dębiniec?

Wybierz jedną lub dwie odpowiedzi i zagłosuj.

Oddawanie głosów możliwe w dniach: 15 maja 2018 r. (godz. 11.00) do 14 czerwca 2018 r.