Jednostki organizacyjne gminy

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Gen. J. Filipowicza 5
42-120 Miedźno

e-mail: bpmiedzno@wp.pl

www.gokmiedzno.pl

 

Tel. 34 317 80 71

Dyrektor – Justyna Pośpiech

 

Komórkami organizacyjnymi Gminnego Ośrodka Kultury są:

  • Biblioteka Publiczna w Miedźnie
    Tel. 34 317 80 80
  • Filia Biblioteki Publicznej w Ostrowach nad Okszą
  • Filia Biblioteki Publicznej w Mokrej
  • Klub młodzieżowy w Ostrowach nad Okszą

 

Godziny otwarcia jednostki

 

Gminny Ośrodek KulturyBibliotek Publiczna w Miedźnie

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

10.00 - 16.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

10.00 - 16.00

 Pozostałe godziny są godzinami pracy wewnętrznej jednostki.

budynek GOPS
budynek GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

tel. +48 34 317 80 10, 34 317 81 00

fax 34 317 80 50

34 311 40 01 - świadczenie wychowawcze "500+"

34 311 40 02 - księgowość, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzinne

34 311 40 04 - pracownicy socjalni

e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigops(at)miedzno(dot)pl

Kierownik – Emilia Piątek

Godziny otwarcia jednostki:

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 18.00

środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 13.00

Gminne Przedszkole w Miedźnie

Ul. Szkolna 1
42-120 Miedźno

Tel. 34 317 80 60

Dyrektor – Elżbieta Melczyńska

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.przedszkolemiedzno.szkolnastrona.pl

Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą

Ul. Szkolna 6
42-122 Ostrowy nad Okszą

Tel. 34 317 89 49

Dyrektor - Halina Muszalska

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mokrej

Mokra 194
42-120 Miedźno

Tel.  34 317 85 36

Dyrektor – Justyna Siwczyńska

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie

Ul. Szkolna 1
42-120 Miedźno

Tel. 34 317 80 29

Dyrektor – Irena Kałwak

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.spmiedzno.pl

Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej

Ul. Szkolna 1
42-120 Miedźno

Tel.  34 317 81 50

Dyrektor – Krzysztof Szymonik

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.gimmiedzno.szkolnastrona.pl