WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY MIEDŹNO

 

Organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego

lp. nazwa adres e-mail adres strony internetowej
1. KS"GROM" Miedźno ul. Sportowa 2 42-120 Miedźno Prezes Andrzej Murawski 603189719 ampg@poczta.onet.pl Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniegrommiedzno.futbolowo.pl
2. LKS "Naprzód" Ostrowy ul. Sportowa 33 42-122 Ostrowy Prezes Krzysztof Solecki Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknienaprzod-ostrowy.futbolowo.pl
3. OSP Miedźno ul. Gen. J. Filipowicza 5 42-120 Miedźno Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieospmiedzno.yoyo.pl
4. OSP Ostrowy nad Okszą ul. T. Kościuszki 52; 42-122 Ostrowy nad Oksza
5. OSP Mokra Mokra 195; 42-120 Miedźno
6. OSP Kołaczkowice Kołaczkowice 110A; 42-120 Miedźno
7. OSP Borowa Borowa 60a; 42-120 Miedźno
8. OSP Władysławów Władysławów ul. Turystyczna 127; 42-120 Miedźno
9. Stowarzyszenie Razem na wyżyny ul. Cicha 74 42-233 Mykanów Prezes Jolanta Brzozowska -Ciura tel. 34 374 00 01 biuro@razemnawyzyny.pl Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknierazemnawyzyny.pl

 

 

Organizacje pozarządowe nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego

lp. nazwa adres
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Miedźnie ul. Wł. Jagiełły 32 42-120 Miedźno Przewodnicząca Ela Michalska
2. Koło Gospodyń Wiejskich we Władysławowie
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrej

Mokra 118 42-120 Miedźno

Przewodnicząca Teresa Kamińska

4. Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Miedźnie Prezes Henryk Owczarek