Aktualności

Zmiany w przepisach o ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz aktach stanu cywilnego

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która...

Składy Rad Sołeckich w kadencji 2015-2019

W dniach 22.01.2015 r. - 16.02.2015 r. mieszkańcy Gminy Miedźno decydowali, o tym kto będzie ich reprezentantami - wybierali Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019.

Dla mieszkańców
Dla turystów
Dla inwestorów
herb gminy Miedźno

Urząd Gminy Miedźno

ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

Tel.34 3178100, 34 3178010
34 3178067, 34 3178077
Fax:34 3178030
Email:ug(at)miedzno(dot)pl
Godziny otwarcia:
pon.7.30 - 15.30
wt.7.30 - 18.00
sr.7.30 - 15.30
czw.7.30 - 15.30
pt.7.30 - 13.00