Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą