Aktualności związane z edukacją i oświatą

V Forum Wymiany Doświadczeń

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. gmina Miedźno w ramach V Forum Wymiany Doświadczeń gościła partnerów z powiatów kamiennogórskiego i milickiego oraz gmin Prusice, Otyń i Lelów.

  Czytaj więcej V Forum Wymiany Doświadczeń

Debata w Gimnazjum w Ostrowach nad Okszą

W Gimnazjum w Ostrowach nad Okszą w dniu 27 kwietnia 2014 r. odbyła się debata nt. „Jak wykorzystać możliwości jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej”.

  Czytaj więcej Debata w Gimnazjum w Ostrowach nad Okszą

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Strona 4 z 4.