Aktualności związane z edukacją i oświatą

Akcja „Bezpieczne ferie 2016”

Na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja „Bezpieczne ferie 2016”, która potrwa do 29 lutego br. Celem akcji jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego.

 

 

Na czas trwania akcji został uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny: 32/ 200-77-077, pod którym można zgłaszać wszelkie uwagi i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

W okresie ferii zimowych pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  podczas ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz.1412 – tekst jednolity) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku  ul. Staszica 28, która sprawuje nadzór nad warunkami wypoczynku w powiecie kłobuckim: tel. 34 317-22-60; e-mail: psse.klobuck(at)pis.gov(dot)pl.