IV Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych

Mieszkańcu Powiatu Kłobuckiego mogli wziąć udział w IV Powiatowej Prezentacji Tradycji Wielkanocnych. Impreza odbyła się 28 marca 2015 roku w Gimnazjum w Opatowie.

     Przedstawiciele samorządowców, przedsiębiorców powiatu kłobuckiego oraz mieszkańcy powiatu zgromadzili się w dniu 28 marca 2015 roku w Gimnazjum w Opatowie by podziwiać, a także kupić ozdoby i stroiki wielkanocne wykonane przez członkinie kół gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenia, grupy kobiet aktywnych oraz osoby indywidualne.

     Na zakończenie podziękowano wystawcom za udział wręczając pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, wyrażono też nadzieję, że kolejna edycja imprezy w przyszłym roku będzie równie udana i zgromadzi jeszcze większą liczbę zarówno wystawców, jak i zwiedzających.