KONKURSY!

Uprzejmie informuję, iż w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego na lata 2014-2015 zostały ogłoszone konkursy.

Konkursy te obejmują:

a) konkurs fotograficzny "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu" - termin składania zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego Wydziału Terenów wiejskich do dnia 31 sierpnia 2014r.

b) konkurs "Przyjazna Wieś" - termin składania zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydziału Terenów Wiejskich do dnia 31 lipca 2014.

c) Wojewódzki Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne - termin składania zgłoszeń do Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie do dnia 25 lipca 2014.

d) Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2014 - termin składnia zgłoszeń do Ślaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie do dnia 14 sierpnia 2014r.

Szczegółowe informacje o w/w konkursach znajdują się na stronach internetowych Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego www.slaskie.ksow.pl oraz Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie www.czwa.odr.net.pl.

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w konkursach oraz o rozpowszechnienie informacji na temat konkursów na terenie Naszej Gminy.