Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach. Komunikaty dotyczące np. klęski żywiołowej i sytuacji na drogach tworzone będą przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Pojawią się najpierw na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, a następnie w telewizji i aplikacjach mobilnych.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/rso.html

 Zachęcamy do korzystania z aplikacji.