Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno

tel. +48 34/318 17 45
tel. +48 34/318 17 38

e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigops(at)miedzno(dot)pl

Kierownik – Emilia Piątek

budynek GOPS
budynek GOPS