Zmiana firmy odbierajacej odpady komunalne

obrazek przedstawia informację odnośnie zmiany firmy odbierajacej odpady komunalne od mieszkańców

Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolny

Zgodnie z z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) gmina udostępnia na swojej stronie internetowej informację o adresach punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W związku z powyższym, poniżej znajduje się lista punktów, w których przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach rolnych:

 

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

Dodatkowe informacje

Firma Handlowo - Usługowa "Szymon" Szymon Kożdoń

ul. Lechonia 25 m 3,
42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach

516 703 128

Koszt odbioru odpadów ponosi mieszkaniec. Podmiot odbiera odpady w proponowanym przez mieszkańca miejscu.

KON-WIT

ul. Częstochowska 7A,

42-350 Koziegłowy

opony od maszyn rolniczych

696 023 333

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

RECYKL S.A.

ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

opony od maszyn rolniczych

667 955 563

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

Szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 r. na terenie województwa śląskiego

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około
200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2020 r. z akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostały wyłączone następujące obszary:

 • gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim;
 • gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim;
 • powiat kłobucki;
 • gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim;
 • powiat raciborski;
 • gmina: Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim;
 • gmina: Lubomia w powiecie wodzisławskim.

Łącznie na terenie województwa śląskiego podczas akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Parku Śląskim w Chorzowie (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka) zostanie ręcznie wyłożonych dodatkowo 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcje wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie w województwie śląskim odbywają się od 1995 r.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję o liczbie przypadków wścieklizny stwierdzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2003 - 2019:

·         w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

·         w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

·          w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

·          w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·          w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·          w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

·          w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

·          w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

·          w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 23.06.2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obrazek przedstawia nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Miedzno

Miedźno, 08.06.2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 56) w dniach 25.05.2020 r. – 25.07.2020 r.  w Urzędzie Gminy Miedźno w pokoju 14, w godz. 9:00 – 14:00 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Miedźno.

Jednocześnie informuję, że:

 

 1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia Pupul do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust 5 ustawy o lasach).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 20.02.2020 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
 6. Wersja elektroniczna dostępna jest również do pobrania na stronie internetowej gminy.

R O D O
Borowa-mapa przeglądowa
Izbiska-mapa przeglądowa
Kołaczkowice-mapa przeglądowa
Mazówki-mapa przeglądowa
Miedźno-mapa przeglądowa
Mokra-mapa przeglądowa
Ostrowy-mapa przeglądowa
Suchany-mapa przeglądowa
Wapiennik-mapa przeglądowa
Formularz uwag
Ogłoszenie

Leśnicy będą zwalczać chrabąszcze

mapa pól zabiegowych ograniczająca chrabąszcze

Nadleśnictwo Kłobuck informuje, że w I i II dekadzie maja br. zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczające masowe występowanie chrabąszczy na terenach leśnych leśnictwa: Rębielice

Zabiegi wykonane zostaną preparatem MOSPILAN 20 SP przy użyciu agrolotniczej aparatury ULV (ultraniskoobjętościowej). Pola zabiegowe znajdują się na terenie lasów położonych w sąsiedztwie miejscowości Kamieńszczyzna, Izbiska Małe, Izbiska Duże, Miedźno, Mokra, Rębielice Królewskie, Zawady.

Powierzchnie na których prowadzone będą zabiegi, oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

Wszelkie informacje nt. powodu, celu i metody zabiegu ochronnego dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa Kłobuck.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

KOLOR POJEMNIKA/ WORKA

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

ZIELONY POJEMNIK- SZKŁO

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);

 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szkła okularowego, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek;

ŻÓŁTY WOREK- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po żywności, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, kartonów po mleku i napojach;

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, butelek i pojemników z zawartością, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, puszek i pojemników po farbach i lakierach, tekstyliów i obuwia, plastikowych zabawek;

NIEBIESKI WOREK- PAPIER

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach;

BRĄZOWY KOSZ- BIOODPADY

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, gałęzie drzew i krzewów, resztki jedzenia;

kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);

KOSZ NA POPIÓŁ

zimny popiół z palenisk;

odpadów zmieszanych, odpadów niebezpiecznych, szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, odpadów biodegradowalnych;

CZARNY POJEMNIK- ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Informujemy, że mieszkańcy gminy zobowiązani są do samodzielnego zakupu worków na odpady segregowane. Worki, które należy zakupić będą dostępne
w miejscowych sklepach i powinny spełniać następujące normy:

1. Pojemność 120 litrów i kolor żółty dla odpadów z metali i tworzyw sztucznych

2. Pojemność 120 litrów i kolor niebieski dla odpadów z papieru

 

Zgodnie z art. 10.2. Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach- kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Prawidłowa Segregacja Odpadów

prawidłowa segregacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.

Nowe przepisy określają wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Obecnie zezwolenie na usunięcie zieleni nie jest wymagane m.in. w odniesieniu do:

 • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że nowelizacja ustawy nie zwalnia
z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Tutaj nadal obowiązują dotychczasowe zasady.

Ponieważ tereny pokryte roślinnością, są nierzadko miejscem występowania różnych gatunków ptaków (w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000), przy planowaniu wycinki zieleni szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej prowadzenia. Zgodnie
z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do
15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone
z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, w dalszym ciągu każdorazowo należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy o ochronie przyrody).

Wycinka w obszarach Natura 2000

Należy pamiętać, że w obszarach Natura 2000 nie ma z góry narzuconych zakazów, obowiązuje tu jedynie jedna zasada: niepodejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Badając wpływ planowanej wycinki na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, pomoce będą plany zadań ochronnych ustanawiane dla tych obszarów. Ma to duże znaczenie, w szczególności w przypadku obszarów specjalnej ochrony ptaków. Usuwanie zieleni w tych obszarach może się bowiem wiązać z uszczupleniem miejsc lęgów, żerowania, odpoczynku na trasach przelotu itp. istotnych z punktu widzenia przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga fakt, iż prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, związanej ze zniesieniem formy ochrony przyrody (uzgadnianej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska). Ponadto kompetencje regionalnych dyrekcji ochrony środowiska pozostają bez zmian w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w granicach rezerwatu przyrody.

Zmieniły się natomiast zasady wycinki drzew w pasie drogowym - od 1 stycznia 2017 roku nie ma obowiązku ich uzgadniania z regionalnym dyrektorem.

  Mapa monitoringu jakości powietrza

  Informujemy, że bieżące dane dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim są dostępne pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepowietrze.katowice.wios.gov.pl

   

   

  Nie pal śmieci! Segreguj!

  Gospodarka odpadami - zasady segregacji

  Oświadczenie dla składających deklarację zmieniąjące ilość osób zamieszkujących daną posesję oraz dla osób przebywających sezonowo na terenie Gminy Miedźno.

  Prosimy Państwa o składanie oświadczeń i zawarciu w nich prawdziwych danych osobowych. W innym przypadku, czyli za składanie fałszywych danych, grozi odpowiedzialność karna.

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej informacji w załączniku.

  Informacja Urzędu Gminy Miedźno

  KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

  DOSTĘPNE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY MIEDŹNO OD 9 CZERWCA 2014 R.

  Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów selektywnych
  będzie odbywał się w jednym dniu.

  Nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest

  Informujemy, że na terenie Gminy Miedźno będzie prowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest, tj. płyty faliste cementowo-azbestowe, płyty płaskie cementowo-azbestowe. Odbiór odpadów należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy w Miedźnie, pokój nr 11, pierwsze piętro. Odpady powinny być złożone na paletach i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji.  Dodatkowych informacji udziela:

  Pani Anna Grabowska-Graj,

  nr telefonu: 34 317 80 10

   

  Pliki do pobrania:

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWniosek o uczestnictwo

  Zasady Segregacji Odpadów

  Zasady segregacji odpadów
  Zasady segregacji odpadów.