Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - ochrona i promocja zdrowia

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.