Rada Gminy Miedźno

L.p.Imię i NazwiskoPełniona funkcja
1.Leszek IdaszPrzewodniczący Rady Gminy
2.Barbara PiątekWiceprzewodnicząca
3.Zdzisław BębenRadny
4.Grażyna GorzałkaRadna
5.Zbigniew GrajRadny
6.Ireneusz KlubaRadny
7.Adam LeśnikowskiRadny
8.Dariusz ModlińskiRadny
9.Mirosław OziembałaRadny
10.Jan PaliwodaRadny
11.Konrad PuchałaRadny
12.Marcin SznoberRadny
13.Czesław TrzepizurRadny
14.Mirosław ZawadaRadny
15.Mirosław ZielonkaRadny