Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Miedźnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1 etat

Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie średnie lub wyższe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Miedźnie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Informacja o zmianie miejsca spotkań w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Dębiniec

W związku z remontem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie informuję, że zmianie uległo miejsce spotkań będących częścią konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Dębiniec.

  Czytaj więcej Informacja o zmianie miejsca spotkań w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Dębiniec

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 22 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Strona 1 z 50.