Urząd Gminy Miedźno informuje:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie

 

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi...

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Miedźno

 

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Miedźno. Projekt...

  Czytaj więcej Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 12.02.2018 r. do 22.02.2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie. Projekt uchwały został opublikowany 6...

  Czytaj więcej Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Strona 1 z 44.