Urząd Gminy Miedźno informuje:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która...

  Czytaj więcej ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Strona 1 z 54.