Urząd Gminy Miedźno informuje:

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór wniosków na stypendium szkolne.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej należy składać od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. a w przypadku słuchaczy...

  Czytaj więcej Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rajd Charytatywny Nasza...

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 26 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2021/2022.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2021/2022

Wystartowała XX edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2021, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna...

  Czytaj więcej Wystartowała XX edycja Stypendiów Pomostowych

Strona 1 z 61.