Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

RR.6720.1.2020                                                                                                           Miedźno, 31.07.2020 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 21...

  Czytaj więcej Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dwa małe szczeniaki szukają domu!

Znaleziono szczenięta. Są to 2 pieski - małe i chętne do zabawy. Obecnie przebywają pod opieką pracowników Urzędu Gminy. Proszę o jak najszybszy kontakt. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zgłosić zabranie piesków do schroniska.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34/ 317 80 10.

  Czytaj więcej Dwa małe szczeniaki szukają domu!

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Urząd Gminy Miedźno i GOPS Nieczynne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2020 Wójta Gminy Miedźno, w najbliższy piątek, 12 czerwca 2020 roku Urząd Gminy Miedźno oraz Gminny Ośrodek Pomocy...

  Czytaj więcej Urząd Gminy Miedźno i GOPS Nieczynne

Strona 1 z 67.