Urząd Gminy Miedźno informuje:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zostań Świętym...

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) na lata 2021 -...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) na lata 2021 – 2030 dla Gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) na lata 2021 - 2030 dla Gminy Miedźno

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA...

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Miedźno działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie...

  Czytaj więcej OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2021

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miedźno na...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 22 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miedźno na lata 2021 – 2032.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miedźno na lata 2021 - 2032

Strona 1 z 63.