Urząd Gminy Miedźno informuje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych oświaty

Informuję, że w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo- księgowych Referacie Finansowym do następnego etapu zakwalifikowały się 2 osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  Czytaj więcej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych oświaty

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w zakresie oświaty

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach od 02 marca 2017 r. do 13 marca 2017 r. społeczne konsultacje projektów uchwał:

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w zakresie oświaty

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska

1. Nazwa i adres jednostki

 Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

 2. Określenie stanowiska urzędniczego

Samodzielny referent ds. ochrony środowiska

 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 Pani Anita...

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Miedźno, nie wyłoniono żadnego...

  Czytaj więcej Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 1 z 63.