Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

 

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2024

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 1 z 65.