Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z zakresu oświaty

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 02.03.2017 r. do 13.03.2017 r. publiczne konsultacje projektów uchwał:

  Czytaj więcej Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z zakresu oświaty

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. oświaty

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Samodzielny referent ds. oświaty

3.  Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Pani Agnieszka Suchodolska...

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. oświaty

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych oświaty w Urzędzie Gminy Miedźno, nie wyłoniono żadnego kandydata.

  Czytaj więcej Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 22.02.2017 r. do 03.03.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Strona 1 z 60.