Urząd Gminy Miedźno informuje:

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA NT. WYBORU PARTNERA

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie...

  Czytaj więcej INFORMACJA NT. WYBORU PARTNERA

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjnym

  Czytaj więcej Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach naboru dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Strona 1 z 51.