Urząd Gminy Miedźno informuje:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2018 roku.

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

  Czytaj więcej Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

  Czytaj więcej Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

10.04.2018 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 64%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych...

  Czytaj więcej Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Strona 1 z 47.