Urząd Gminy Miedźno informuje:

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEDŹNO Z DNIA 8 MAJA 2018 R..

Na podstawie art. 5 a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały nr 111/XVIII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy w związku z petycją...

  Czytaj więcej OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEDŹNO Z DNIA 8 MAJA 2018 R..

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informuję, że w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Finansowym (wymiar podatków i opłat) do następnego etapu zakwalifikowały się 4 osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 

L.p.

Imię i nazwisko

Mie...

  Czytaj więcej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Strona 2 z 50.