Urząd Gminy Miedźno informuje:

„Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” Projekt skierowany do dzieci i nauczycieli

Gmina Miedźno w okresie od 01.07.2019 r. do 31.07.2020 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” (nr projektu RPSL.11.01.04-24-0573/18).

  Czytaj więcej „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” Projekt skierowany do dzieci i nauczycieli

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 2 z 64.