Urząd Gminy Miedźno informuje:

Rozpoczęcie działalności Ośrodka Wsparcie dla cudzoziemców mieszkających w województwie śląskim

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.

  Czytaj więcej Rozpoczęcie działalności Ośrodka Wsparcie dla cudzoziemców mieszkających w województwie śląskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”

Program skierowany jest do seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

  Czytaj więcej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”

Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza mieszkańców Gminy Miedźno do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno”.

  Czytaj więcej Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno”.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 1 marca 2021 r. do 11 marca 2021 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Strona 2 z 66.