Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 października 2021 r.

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały nr 111/XVIII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

  Czytaj więcej Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 października 2021 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyjazd rehabilitacyjny”....

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór wniosków na stypendium szkolne.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej należy składać od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. a w przypadku słuchaczy...

  Czytaj więcej Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Miedźno podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rajd Charytatywny Nasza...

  Czytaj więcej Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Strona 2 z 62.