Urząd Gminy Miedźno informuje:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Gospodarki Komunalne

  Czytaj więcej Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjno - Interwencyjnym GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w Miedźnie informuje, że dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, będą odbywały się:

  Czytaj więcej Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjno - Interwencyjnym GKRPA

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 2 z 65.