Urząd Gminy Miedźno informuje:

Powszechny spis rolny 2020

Już za miesiąc rozpocznie się Powszechny Spis Rolny! Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie rolnictwo, posłużą do podejmowania decyzji strategicznych oraz do celów porównań międzynarodowych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem - <a data-auth="NotApplicable" rel="noopener...

  Czytaj więcej Powszechny spis rolny 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

RR.6720.1.2020                                                                                                           Miedźno, 31.07.2020 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 21...

  Czytaj więcej Ogłoszenie Wójta Gminy Miedźno o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dwa małe szczeniaki szukają domu!

Znaleziono szczenięta. Są to 2 pieski - małe i chętne do zabawy. Obecnie przebywają pod opieką pracowników Urzędu Gminy. Proszę o jak najszybszy kontakt. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zgłosić zabranie piesków do schroniska.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34/ 317 80 10.

  Czytaj więcej Dwa małe szczeniaki szukają domu!

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Strona 2 z 67.