Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki,...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 28/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Miedźno, dnia 27.02.2018 r.

  

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na zadanie
(w zł)

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana
przez organizację
(w zł)

Kwota przyznanej dotacji
(w zł)

1.

 

„Wspar...

  Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach 26 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Strona 2 z 44.