Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) wymagany staż pracy min. 2 lata;

4) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego;

- ustawa o...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2019- 2022 z perspektywą do 2024 r.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 2 z 60.