Urząd Gminy Miedźno informuje:

Informacja na temat akredytacji dziennikarskiej

W związku z organizacją w dniu 1 września 2019 r. obchodów 80 rocznicy Bitwy pod Mokrą, prosimy wszystkich dziennikarzy chcących relacjonować to wydarzenie, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Miedźno w celu uzyskania akredytacji do dnia 23 sierpnia 2019 r.

  Czytaj więcej Informacja na temat akredytacji dziennikarskiej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadana publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z gminy Miedźno

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Informacja o debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY MIEDŹNO za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Miedźno  przedstawia Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy Miedźno za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W...

  Czytaj więcej Informacja o debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY MIEDŹNO za 2018 rok

Strona 3 z 63.