Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) wymagany staż pracy min. 2 lata;

4) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego;

- ustawa o...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedźno na lata 2019- 2022 z perspektywą do 2024 r.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2019 roku.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym.

 

 

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym

Strona 3 z 60.