Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 31 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 82/2018 z dnia 31 października 2018 r. Uwagi...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 31 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 81/2018 z dnia 31 października 2018 r. Uwagi do projektu należy...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA NT. WYBORU PARTNERA

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie...

  Czytaj więcej INFORMACJA NT. WYBORU PARTNERA

Strona 3 z 54.