Urząd Gminy Miedźno informuje:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej

  Czytaj więcej Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Informacja o możliwości odbycia stażu w Urzędzie Gminy Miedźno

W roku 2020 w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planowane jest przyjęcie 4 osób na staż.

  Czytaj więcej Informacja o możliwości odbycia stażu w Urzędzie Gminy Miedźno

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020 rok

Urząd Gminy w Miedźnie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji podatek od środków transportowych na 2020 rok oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 17 lutego 2020 roku

Wzory deklaracji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miedźno w zakładce <link...</p>

  Czytaj więcej Przypominamy o obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020 rok

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2020 roku

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 3 z 65.