Urząd Gminy Miedźno informuje:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjnym

  Czytaj więcej Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach naboru dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  Czytaj więcej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej należy składać od dnia 1 września 2018 r. do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych do 15 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy...

  Czytaj więcej WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA...

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Miedźno działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w...

  Czytaj więcej OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2018

Strona 4 z 54.