Urząd Gminy Miedźno informuje:

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  Czytaj więcej WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 30 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 23 listopada 2017 r. do 05 grudnia 2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 103/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. Uwagi do...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miedźnie

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedźnie przy ul. Władysława Jagiełły 17 w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. czynny będzie w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 16:00, oraz każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 9:00 do 13:00.

  Czytaj więcej Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miedźnie

Strona 4 z 39.