Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach 12 lutego 2018 r. do 22 lutego 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie

Zebranie udziałowców Wspólnoty Gruntowej Wsi Ostrowy

Zarząd spółki Wspólnota Gruntowa Wsi Ostrowy nad Okszą zwołuje na dzień 11.03.2018 r. (niedziela), zebranie udziałowców Wspólnoty, które odbędzie się w remizie OSP Ostrowy o godzinie 16:45.

  Czytaj więcej Zebranie udziałowców Wspólnoty Gruntowej Wsi Ostrowy

Konkurs Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych w 2018 roku

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych.

  Czytaj więcej Konkurs Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych w 2018 roku

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 4 z 44.