Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miedźno

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Miedźnie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od momentu podpisania umowy  do  31 grudnia 2019 r.

I. Wymagania obowiązkowe:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Miedźnie

Strona 5 z 59.