Urząd Gminy Miedźno informuje:

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

  Czytaj więcej Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

10.04.2018 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 64%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych...

  Czytaj więcej Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

  Czytaj więcej Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźno na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 5 z 51.