Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 18 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r.

Konsultacje projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 13 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla...

  Czytaj więcej Konsultacje projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

Konsultacje projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 5 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

  Czytaj więcej Konsultacje projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Strona 6 z 67.