Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miedźno dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach 11 stycznia 2018 r. do 22 stycznia 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowy nad Okszą.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie...

Informuję, że w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym do następnego etapu zakwalifikowało się 9 osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  Czytaj więcej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

  Czytaj więcej Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Strona 6 z 44.