Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 22 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

  Czytaj więcej Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEDŹNO Z DNIA 8 MAJA 2018 R..

Na podstawie art. 5 a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały nr 111/XVIII/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy w związku z petycją...

  Czytaj więcej OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEDŹNO Z DNIA 8 MAJA 2018 R..

Strona 6 z 54.