Urząd Gminy Miedźno informuje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informuję, że w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Finansowym (wymiar podatków i opłat) do następnego etapu zakwalifikowały się 4 osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 

L.p.

Imię i nazwisko

Mie...

  Czytaj więcej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informuję, że w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Finansowym (księgowość budżetowa) do następnego etapu zakwalifikowały się 4 osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce...

  Czytaj więcej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2018 roku.

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

  Czytaj więcej Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Strona 7 z 54.