Urząd Gminy Miedźno informuje:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

  Czytaj więcej Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2018 roku.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

1. Opis stanowiska

1) początek zatrudnienia – 16 kwietnia 2018 roku

2) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

3) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu z możliwością późniejszego zwiększenia etatu.

4) zatrudnienie w...

  Czytaj więcej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie

 

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi...

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Strona 7 z 51.