Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego...

Wójt Gminy Miedźno informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miedźno, w którego skład wchodzi:

  • Lokal użytkowy, budynek parterowy „kiosk przy przystanku PKS” o powierzchni użytkowej 7m2, położony w...
  Czytaj więcej Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miedźno

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informuję, że w konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej do następnego etapu zakwalifikowała się 1 osoba spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce...

  Czytaj więcej Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach od 30 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2017 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie.

  Czytaj więcej Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym.

  Czytaj więcej Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 7 z 44.