Urząd Gminy Miedźno informuje:

Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 12.02.2018 r. do 22.02.2018 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie. Projekt uchwały został opublikowany 6...

  Czytaj więcej Sprawozdanie Z Przeprowadzenia Konsultacji Projektu Uchwały

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki,...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 28/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Miedźno, dnia 27.02.2018 r.

  

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na zadanie
(w zł)

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana
przez organizację
(w zł)

Kwota przyznanej dotacji
(w zł)

1.

 

„Wspar...

  Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Strona 7 z 50.