Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miedźnie

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedźnie przy ul. Władysława Jagiełły 17 w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. czynny będzie w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 16:00, oraz każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Do góry