Przypominamy o ratach podatku!

Wójt Gminy Miedźno przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od środków transportowych oraz III racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, których terminy upływają 15 września 2020 r. Zapłaty podatku można dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Miedźno, w kasie Banku Spółdzielczego w Miedźnie, kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Miedźnie w ramach płatności bezgotówkowych, w placówce pocztowej oraz w innych placówkach, w których można opłacać rachunki.


Więcej informacji dotyczących podatku od środków transportowych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/

Do góry