Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Informacja

o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

      Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. finansowo-księgowych oświaty w Urzędzie Gminy Miedźno, nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

     Spośród 4 złożonych ofert, 2 spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze i przystąpiło do testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru Komisja postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia.                  

      Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.

 

                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                       ( - )

                                                                                                                         Grażyna Borycka

 

 

Miedźno, dnia 26.04.2017 r.

 

 

Do góry