Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja

o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Miedźno, nie wyłoniono żadnego kandydata.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Spośród 2 ofert  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 2 przystąpiły do opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2014-2020, testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru Komisja postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia.  

Mając na uwadze powyższe,   nabór na  stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.

 

 

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                     (-) Grażyna Borycka

Do góry