Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

            Na podstawie  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

                                                      Kierownik
                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                        w Miedźnie
                                                     (-) Marta Radzioch

Do góry