Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.
  2. Określenie stanowiska urzędniczego: Referent.
  3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego: Pani Anna Kauf, zamieszkała Zwierzyniec Pierwszy.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 12.06.2018 r. do 27.06.2018 r. oraz na Tablicy ogłoszeń zostało złożonych 6 ofert. Jedna z nich spełniła wymagania formalne. W dniu 29.06.2018 r. przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Anna Kauf spełniła wszystkie wymagania oraz kryteria oceny w ramach rekrutacji.

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                       (-) Marta Radzioch

Do góry