Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Podinspektor

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Pani Daria Piątek, zamieszkała Miedźno

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjnym, zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 30.08.2018 r. do 13.09.2018 r. zostało złożonych 5 ofert. Trzy z nich spełniały wymagania formalne. Po przeprowadzonej w dniu 19.09.2018 r. rozmowie kwalifikacyjnej wyłoniona została kandydatura Pani Darii Piątek.

Przewodniczący Komisji
(-) Agnieszka Związek

Do góry