Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

 

  • Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno;

 

  • Określenie stanowiska urzędniczego:

 

Samodzielny referent ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów;

 

  • Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

 

Pani Renata Miarzyńska, zamieszkała Częstochowa.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów, zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 18.08.2017 r. do 01.09.2017 r. zostały złożone 4 oferty. Wszystkie spełniały wymagania formalne. W dniu 14.08.2017 r. 3 osoby przystąpiły do opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu PROW na lata 2007-2013 oraz dnia 18.08.2017 r. testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłoniona została kandydatura Pani Renaty Miarzyńskiej

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Grażyna Borycka

 

 

 

Miedźno, dnia 19.10.2017 r.

Do góry