Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru

 na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym

 

1.      Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

 

2.      Określenie stanowiska urzędniczego:

Samodzielny referent w Referacie Organizacyjnym

 

3.      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

Pan Robert Soboniak, zamieszkały Miedźno

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska, zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 08.12.2017r. do 22.12.2017r. zostało złożonych 9 ofert. Wszystkie z nich spełniały wymagania formalne.

Po przeprowadzonym w dniu 04.01.2018 r. teście pisemnym oraz rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 05.01.2018 r. wyłoniona została kandydatura Pana Roberta Soboniaka.

 

 

Przewodniczący Komisji

    (-) Andrzej Kluczny

 

 

Do góry