Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. Określenie stanowiska urzędniczego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Pani Marta Radzioch, zamieszkała Częstochowa

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Miedźno od 11.08.2017r. do 25.08.2017r. zostały złożone 2 oferty. Obie z nich spełniały wymagania formalne.

Po przeprowadzonym w dniu 31.08.2017r. postępowaniu kwalifikacyjnym wyłoniona została kandydatura Pani Marty Radzioch.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Andrzej Kluczny

Do góry