Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 2 stycznia 2019 r. do 14 stycznia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 108/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 14 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno 29 października 2010 r.

Do góry