Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 11 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 26/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 22 lutego 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry