Konsultacje projektu uchwały

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 11 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych.

Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 21/2020 z dnia 6 marca 2020 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia, bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

Uwagi, które wpłyną po dniu 23 marca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

 

Do góry