Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach 20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 21/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 5 marca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry