Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 91/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 10 grudnia 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r

Do góry