Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

W konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie do następnego etapu zakwalifikowały się 2 osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

- Katarzyna Janicka zam. w Kłobucku;

- Marta Radzioch zam. w Częstochowie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona w BIP Urzędu, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

 

Przewodniczący Komisji

(-)

Andrzej Kluczny

Miedźno, dnia 28.08.2017 r.

Do góry