Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

Informuję, że w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów do następnego etapu zakwalifikowały się 4 osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Marta Brendel-Grabowska zam. Zawady
  2. Dominika Kowalik zam. Łobodno
  3. Anna Leszczyniak zam. Izbiska
  4. Renata Miarzyńska zam Częstochowa


Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona w BIP Urzędu, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno.

 

 

Przewodniczący Komisji

                (-)

     Grażyna Borycka

 

 

Miedźno, dnia 11.09.2017 r.

 

 

Do góry