Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informuję, że w konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej do następnego etapu zakwalifikowała się 1 osoba spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Dariusz Nowak

Łobodno

 

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona w BIP Urzędu, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno.

  

 Przewodnicząca Komisji

                   (-)

      Agnieszka Związek

 

Miedźno, dnia 15.12.2017 r.

 

 

Do góry