Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym

Informuję, że w konkursie na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym do następnego etapu zakwalifikowało się 9 osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Borowczyk Daria

Działoszyn

2.

Jelonek Ewelina

Kołaczkowice

3.

Kasprzyk-Zawada Agnieszka

Częstochowa

4.

Krawczyk Iwona

Krzepice

5.

Korkus Tomasz

Miedźno

6.

Leśnikowska Magdalena

Ostrowy nad Okszą

7.

Soboniak Patrycja

Miedźno

8.

Soboniak Robert

Miedźno

9.

Olczyk Angelika

Przystań

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona w BIP Urzędu, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno.

 

  Przewodnicząca Komisji

                       (-)

        Agnieszka Związek

 

Miedźno, dnia 03.01.2018 r.

Do góry